LAKÁSFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS 2021

Mik a pályázat feltételei?

 1. január 1-jén indul és források rendelkezésre állásáig a már meglévő otthonokat lehet felújítani, bővíteni, korszerűsíteni. Nem titkolt célja a pályázatnak, hogy ezzel segítve a beruházást egy élhetőbb, szebb lakhatási környezetet hozzon létre a pályázó. Csak azon családok tudnak részt venni, akik legalább egy gyermeket neveljenek a háztartásban.

 Ki minősül gyermeknek a pályázatban?

 magzat a várandósság betöltött 12. hetét követően,

 • vér szerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermek, aki 25. életévét még nem töltötte be,
 • vagy a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy.

 A támogatást gyermek, gyermekek szülei igényelhetik, de a kiskorú rokona is. Ha szülők nem élnek, akkor a kirendelt gyám tudja benyújtani az igénylést. Fontos, hogy a benyújtásnál az igénylőnek magyar állampolgárnak kell lennie.

Global union kft japán napelem forgalmazó

Részletek….

VALÓSÍTSA MEG NAPELEM RENDSZERÉT PLAKÁSFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSBÓL!

Felvehető összeg 

 • minden család egyszer élhet a támogatással, a támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 000 000 forint,
 • a támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet,
 • akkora támogatást lehet igénybe venni, amennyit jónak tartanak az igénylők, nem muszáj igénybe venni a maximális 3 millió forintot, de legalább 6 millió forintos beruházással lehet jól járni, hiszen ennek 50%-ára jár a támogatás.

 

Lakásra, lakóhelyre vonatkozó feltételek

 Az érintett lakásban legalább egy éve lakóhellyel kell rendelkezni, kivéve az újonnan vásárolt vagy épített lakásokat és az egy év alatti gyermekre igénybe vett támogatást. 

 • több lakásból álló osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan esetén az előírt tulajdoni feltétel teljesülését a támogatással érintett ingatlanrészre vonatkozóan az igénylő által benyújtott használati megállapodás vagy bírósági ítélet alapján is szükséges vizsgálni, 
 • korábban már támogatással érintett lakásra támogatás nem igényelhető, kivéve, ha a korábbi igénylő az igénylése időpontjában meglévő tulajdoni hányadát teljes mértékben elidegenítette.

Váltsa ki villanyszámláját napelemmel

Szülőkre vonatkozó feltételek 

Házaspárok és élettársak mellett egyszülős családok és különélők, elváltak is élhetnek a lehetőséggel, 

 • a különélők esetében az a fél jogosult, aki neveli a gyermeket, de ha például 1-1 gyermeket nevelnek, akkor 1,5-1,5 millió forintot vehetnek igénybe,
 • az egyik fél dönthet úgy, hogy átadja a támogatásra a jogot a másik szülőnek. 

 

Köztartozás, Társadalombiztosítás

A támogatásigénylőnek amellett, hogy nem büntetett előéletű, még rendelkeznie kell legalább 1 év folyamatos (legfeljebb 30 nap megszakítású) társadalombiztosítási jogviszonnyal. 

 • ne legyen köztartozása a felvevőnek
 • amennyiben az egyik szülő külföldön dolgozik, akkor is élhetnek a lehetőséggel
Kyocera KC120-2

Milyen költségek és munkálatok támogathatók? 

 • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje
 • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
 • fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • az épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 • égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,
 • klímaberendezés beépítése, cseréje,
 • napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,

 • belső tér felújítása, ideértve a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását, a galériaépítést, a belső lépcső kialakítását és cseréjét, a szaniterek beépítését vagy cseréjét, a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét, a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,
 • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
 • kerítés építése,
 • gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
 • terasz, loggia, erkély, előtető építése,
 • térburkolat készítése, cseréje,
 • télikert kialakítása,
 • amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül – meghatározott akadálymentesítési munkák,
 • alapozási szerkezet megerősítése, valamint
 • beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje. 

 

Kyocera KC220GH-4YU

Bármilyen jellegű elszámolni kívánt tételt számlával kell igazolni. A támogatás az 5%-os Áfa mértékkel kiállított számla vonatkozásában nem vehető igénybe. A támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet.

A felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat végző vállalkozó által kiállított számla csak akkor fogadható el, ha a vállalkozó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy gazdálkodó szervezet esetében az igénylő vagy az igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa annak nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője. Együttes igénylés esetén e feltételek mindkét igénylő esetében érvényesek.

Benyújtás – Ellenőrzés

Az adminisztratív ügyintézés egyszerűsítése és gyorsítása érdekében az igénybevétellel és elszámolással kapcsolatos összes dokumentáció elektronikus úton is intézhető. Ámbár továbbra is megmaradt a posta, vagy személyes ügyintézés a kormányablaknál.

 A számlákat gyűjteni kell és a támogatást igénylő 60 napon belül (az utolsó számla kifizetésétől 60 nap!) kell benyújtani. Az elbírálási időnek – beérkezés sorrendjében – 30 napon belül kell megtörténni. Pozitív döntés esetén pedig 5 napon belül kiutalásra kerül a támogatási összeg.

 Ha az igénylő a támogatás igénybevételéhez szükséges feltételeknek nem felel meg, akkor a Kincstár tájékoztatja az igénylőt a kérelem elutasításáról és annak indokáról.

 

Ellenőrizni fognak?

 Igen a kormányhivataloknak ellenőrzési kötelezettsége van!

 A támogatás igénybevételének jogszerűségét az államkincstár legkésőbb a  támogatás folyósítását követő 180. napig jogosult a  lakás fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal bevonásával helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálni. A helyszíni ellenőrzésről a kormányhivatal jegyzőkönyvet készít, amelyet elektronikus úton megküld a kincstár részére.

A pályázat részletei a »» Közlönyben ««

KÉRJEN VISSZAHÍVÁST!