Egyházak épületenergetikai fejlesztései 

KEHOP – 5.2.3  

Egyházak épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével 

Kalkuláció

Támogatást igénylők köre Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

– Támogatást igénylők gazdálkodási forma kódja (GFO): 551 (Egyház); 552 (Egyházi intézmény); 555 (Nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy); 559 (Egyéb egyházi szervezet).

– A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 14,00 milliárd Ft

– Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

 – A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a. A támogatás tényleges mértékét projektenként szükséges megállapítani.

 – A támogatási kérelmek benyújtására 2020. november 1. naptól 2020. november 30. napig van lehetőség.

KEHOP – 5.2.3  

A felhívás keretében az alábbi beruházási/építéshez kapcsolódó tevékenységek támogathatóak önállóan

Kalkuláció

A.

Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek:

  • I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása a felújításban érintett épület, épületek, vagy egymással érintkező épületekből álló épületcsoport részén vagy egészén.
  • II. Intézmények fűtési, hűtési, szellőztetési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése.

B.

Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek:

  • I. Napkollektorok alkalmazása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre.

  • II. Biomassza, azon belül mezőgazdasági melléktermék, kertészeti melléktermék, energianövény, erdészeti fő- és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és melléktermék vagy ezek vegyes felhasználása fűtésre és/vagy fűtésrásegítésre.

  • III. Hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre.

  • IV. Geotermikus energia hasznosítása fűtésre, vagy fűtésrásegítésre, és/vagy használati melegvíz termelésre.

  • V. Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához.

Kattintson és kérjen visszahívást!