METÁR pályázat 2020

Második alkalommal hirdeti meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a METÁR-tendert a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia támogatására.
A pályázatra – amely során zöld prémium típusú támogatás szerezhető – 2020. szeptember 15-től 2020. október 15-ig nyújthatók be ajánlatok a Kiírási dokumentumban meghatározottak szerint.

A pályázatot két kategóriában írja ki a Hivatal. Az 1 MW alatti esetben évi 40 GWh mennyiség osztható ki. A nagyobb kategória bővül a korábbi kiíráshoz képest, így már akár 49,99 MW kapacitásig nyújtható be kérelem megújuló energiát hasznosító erőmű támogatására. Az 1 MW és 49,99 MW közötti kategória pályázói részére évente 350 GWh megtermelt energia után adható támogatás.

Az azonos tulajdonosi körhöz tartozó cégcsoportok által elnyerhető maximálisan támogatható energiamennyiség a kisebb kategóriában 15 GWh/év, a nagyobbak esetében 175 GWh/év. A projektek megvalósításának határideje változatlanul három év.

A pályázati dokumentáció kizárólag elektronikus úton, az erre a célra szolgáló ÁNYK űrlapon nyújtható be.

A pályázati részvétel általános feltételei

A pályázaton zöld prémium típusú támogatási jogosultság nyerhető el megújuló energiaforrásból előállított, közcélú hálózatba betáplált villamos energia számára.

Pályázni olyan Erőműegységekkel lehet, amelyek megújuló energiaforrásból termelnek villamos energiát és új beruházás révén létesülnek, vagy amelyek jelentős – az Eredeti kezdeti beruházási
érték 50%-át meghaladó költségű – felújításon vagy fejlesztésen esnek át a teljesítőképesség megőrzése vagy növelése érdekében.

Nem kell Naperőműparknak tekinteni azon naperőművek összességét, amelyek ugyanazon ügyfél vagy egy engedélyes üzemeltetésébe tartoznak, továbbá csatlakozási pontjaik EOV koordinátái
megegyeznek, de a hálózati engedélyes igazolja, hogy az adott EOV koordinátákon az átviteli vagy elosztó hálózathoz valamennyi érintett naperőmű külön csatlakozási ponton keresztül kapcsolódik.

A pályázat LEGFONTOSABB ELEMEI

A zöld prémium típusú támogatási jogosultság jelen pályázatban kiosztható korlátja 800 M Ft.
Éves új támogatás és 390 GWh/év támogatott villamosenergia-mennyiség.

Jelen pályázaton az Erőműegység névleges teljesítőképessége alapján az alábbi pályázati kategóriák kerülnek meghirdetésre:

a) 0,3 MW-nál nagyobb, de 1 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű Erőműegységek
pályázati kategóriája, ahol a kiosztható Éves új támogatási korlát 200 M Ft és a kiosztható
támogatott villamosenergia-mennyiség korlátja 40 GWh/év,

b) legalább 1 MW, de legfeljebb 49,99 MW-os névleges teljesítőképességű Erőműegységek
pályázati kategóriája, ahol a kiosztható Éves új támogatási korlát 600 M Ft és a kiosztható
támogatott villamosenergia-mennyiség korlátja 350 GWh/év;

A Kereskedelmi üzem kezdetére vonatkozó határidő valamennyi Pályázóra vonatkozóan 3 év, amely határidőt a támogatási jogosultságot megállapító határozat véglegessé válásától kell számítani.

kyocera 70MW úszó napelem park

Az azonos Tényleges tulajdonoshoz tartozó Pályázók által maximálisan elnyerhető támogatott villamosenergia-mennyiség az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

a) 0,3 MW-nál nagyobb, de 1 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű Erőműegységek pályázati kategóriájában 15 GWh/év,

b) legalább 1 MW, de legfeljebb 49,99 MW-os névleges teljesítőképességű Erőműegységek pályázati kategóriájában 175 GWh/év

 A pályázaton kizárólag magyarországi telephelyen történő villamosenergia-termelést tervező Pályázati dokumentációval nyerhető támogatás.

A Pályázó által érvényesen benyújtható Ajánlati ár legmagasabb értéke jelen pályázat vonatkozásában 26,70 Ft/kWh.

A Pályázó az Ajánlati árra tesz ajánlatot.

A támogatás időtartama minden Pályázó esetén 15 év, amely időtartam a prémium típusú támogatáson kívüli egyéb támogatás igénybevétele esetén a 6. mellékletnek megfelelően csökken.

A támogatás

a) az azt megállapító hatósági határozat véglegessé válásának napjától vagy
b) a felek között kötelmi jogviszonyt megállapító szerződés hatályba lépésének napjától igénybe vett (és egyben megállapított) támogatásnak minősül.

A Pályázati dokumentáció beadásának módja és határideje

A Pályázati dokumentáció 2020. szeptember 15. 00:00 órától a Benyújtási határidőig, azaz 2020. október 15. 23:59 óráig nyújtható be .

Egy telephely tekintetében csak egy Pályázati dokumentáció fogadható el nyertesként.

A beruházás helyszínéül szolgáló telephely a Pályázati dokumentáció benyújtásának napjától a Hivatal benyújtott pályázatra vonatkozó döntésének véglegessé válásáig nem állhat a telekalakítási eljárás alatt.

Egy Pályázati dokumentáció csak egy Erőműegységre vonatkozhat.

Egy Pályázó egy Erőműegységre csak egy Pályázati dokumentációt nyújthat be. Amennyiben a Pályázó egy Erőműegységre több Pályázati dokumentációt nyújt be, úgy a legkésőbb beküldött Pályázati dokumentáció fogadható el, a többi Pályázati dokumentáció érvénytelen.

KÉRJEN VISSZAHÍVÁST!