TANYAFEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT

Mi a célja a pályázatnak?

A pályázat CSAK azoknak szól, akik tanyán élnek!

A felhívás átfogó célja a tanyás településeken található tanyák infrastrukturális fejlesztésének biztosítása.

A felhívás keretében a tanyákon megvalósuló háztartási léptékű villamos energia (áram bekötése), és vízellátás (pl. kútfúrás), valamint a szennyvízkezelési fejlesztések támogathatók.

A felhívás célja azon tanyák infrastrukturális ellátottságának fejlesztése, amelyek villamos energia, vízellátási rendszere, vagy szennyvíz kezelése elavult, illetve nem megfelelően, vagy nem került kiépítésre. A felhívás keretében a tanyákon élő népesség életminősége és a vidék népességmegtartó
képességének javulása várható.

Global union kft japán napelem forgalmazó

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

Mindkét célterület esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választható):

a) háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése:
– villamosenergia-ellátást biztosító fejlesztés, beleértve a megújuló energiával történő

fejlesztést. IDE TARTOZIK A NAPELEM!

b) háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése:
– kútfúrás;
– vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményei, mely
nem haladja meg a napi 50 személy vízellátását;

– háztartási törpe-vízmű.

c) háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése:
– egyedi szennyvízkezelő berendezéssel;
– tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménnyel.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Már meglévő vezetékhálózat rekonstrukciója;
 • Épületen belüli vízvezeték rendszer felújítása, kiépítése;
 • A projekt megvalósításával közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózati sáv, járda, kapubejáró, parkoló felület eredetivel funkcionálisan megegyező (szélesség, teherbírás, stb.) helyreállítása, szakmai indokoltság alapján;
 •  Próbaüzem;
 •  Az üzemeltetéssel kapcsolatos szemléletformálás, üzemelő berendezések bemutatóján részvétel, amennyiben releváns;
 • Projektmenedzsment;
 •  A támogatásból létrehozandó létesítmények kiépítéséhez és megközelítéséhez elengedhetetlenül szükséges és indokolt beruházások megvalósítása;
 • Előkészítési tevékenységek (pl. kötelezően előírt előzetes tanulmányok, engedélyezési-, műszaki-, tender és kiviteli tervek készítése, illetékek, hatósági díjak);
 •  Monitoring rendszer kiépítése (amennyiben jogszabályi előírás alapján kötelező);
 •  A fejlesztéshez elengedhetetlenül szükséges berendezések elhelyezésére szolgáló helyiség kialakítása már meglévő épület bővítése, átalakítása által. (Bővítés esetén a bővítmény hasznos alapterülete nem haladhatja meg az eredeti hasznos alapterület 50%-át.)
Kyocera KC120-2
 • Fenntartási, karbantartási tevékenységek;
 • Jármű beszerzés;
 • A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz lerakó kialakítása, bővítése, lezárása, rekultiválása;
 • Zárt szennyvíztároló kialakítása;
 • Csapadékvíz-elvezető rendszer építése, bővítése, rekonstrukciója.

A projekt területi korlátozása, ahol a projekt megvalósítható

 • Bács-Kiskun megye,
 • Békés megye,
 • Csongrád megye,
 • Hajdú-Bihar megye,
 • Jász-Nagykun-Szolnok megye,
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes települése,
 • továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Monori (kivéve Gyömrő), Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei járásának települése

A támogatás mértéke, összege.

Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege 6,2 millió forint;
Ez a támogatás egy utólag finanszírozott, vissza nem térítendő támogatás melynek mértéke: 95%

 Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. április 6. napjáig van lehetőség.

KÉRJEN VISSZAHÍVÁST!