ÉPÜLETENERGETIKaI pályázat

GINOP-4.1.4-19

Cél:

A jelen pályázat épületek energiahatékonyságának javítását, valamint megújuló energiaforrások felhasználását támogatja vissza nem térítendő támogatás formájában.

 

A pályázat benyújtása:

  1. szakasz: 2021. március 23. – 2021. április 06.
  2. szakasz: 2021. június 15. – 2021. június 30.

 

Támogatás összege, mértéke:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: min. 1,6 millió forint, max. 100 millió forint.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 55%-a lehet.

Teljes körű segítséget nyújtunk a pályázatra való felkészüléstől egészen a kivitelezésig!

Önerő:

A támogatást igénylőnek önerővel kell rendelkeznie, amely a vissza nem térítendő támogatási összegen felüli rész. Az önerő saját forrásból (min. 10%) és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl.: támogatott hitelből) állhat.

 

Biztosítékok köre:

Nem köteles biztosítékot nyújtani az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, vagy ha a projektre megítélt támogatás összege nem haladja meg a húszmillió forintot, és a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Előleg:

Lehetséges előleg lehívása a projekt megkezdésekor, amely a támogatási összeg max. 25%-a, de legfeljebb 25 millió Ft.

Pályázók köre:

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam, illetve a fenntartási időszak:

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 14 hónap.

A fenntartási időszak 3 év.

Önállóan támogatható tevékenységek:

A) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek

  • napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához; kizárólag napelemes rendszer telepítésére irányuló kérelem esetében nem elvárás az épület energiahatékonysági besorolásának javítása, de ez esetben 8 kWp-et meghaladó névleges teljesítményű napelemes rendszer telepítése szükséges,
  • napkollektoros rendszer telepítése az épület HMV igénye szerint és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre,
  • brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából,
  • hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz termelésre és/vagy fűtésrásegítésre.

 

B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

  • az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (hőszigetelés, nyílászárók cseréje, nyári árnyékolás); új épülethatároló szerkezetek, nyílászáró szerkezetek kialakítása/építése nem támogatható,
  • épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése,
  • meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása.

Használja ki vállalkozása is a pályázatot!

KÉRJEN VISSZAHÍVÁST!