A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

VINOP-1.2.1-21

A pályázati felhívás célja:

A Felhívás célja, hogy valós igényekhez igazodó megoldásokat kínáljon az eltérő piaci pozíciókban és különféle élethelyzetekben működő vállalkozások számára, segítséget nyújtson a technológiai háttér megteremtésében és a digitális eszközök, online alkalmazások vagy ipar 4.0 megoldások bevezetésében.

Benyújtási kezdete:

Várhatóan 2021. március 1.

LEGYEN AZ ÖN VÁLLALKOZÁSÁNAK IS NAPELEM RENDSZERE!

A projekt elszámolható összköltsége:

Az elszámolható összköltséget a vállalkozás benyújtást megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évének átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg, az alábbiak szerint:

 • 1-9 főig: 11 millió Ft,
 • 10-49 főig: 5 millió Ft,
 • 50-249 főig: 3 millió Ft.

A támogatás formája, összege, intenzitása:

Visszatérítendő, és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatás.
10 millió Ft – 629,3 millió Ft közötti összeget lehet pályázni, melyet a létszám határoz meg
a fenti pont alapján.
A támogatás intenzitása 3070% cégmérettől és megvalósulási helyszíntől függően.

A megvalósítás időtartama:

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam maximum 24 hónap.

Fenntartási kötelezettség:

A fenntartási kötelezettség a projekt fizikai befejezésétől számított 3 évig tart.

CSÖKKENTSE VÁLLALKOZÁSA ÁRAMSZÁMLÁJÁT!

98 KW, Global Union Kft.

A támogatást igénylők köre:  

Mikro-, kis-, és középvállalkozások:

  • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel,
  • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt,
  • amelyek Magyarország területén lévő gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók és egyéni cégek.

   A projekt megvalósításának helyszíne:

   Budapesten kívüli megvalósítás: vidék, illetve Pest megye is.
   A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

   A megvalósítás a bejegyzett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén történik, melyet legalább 60 nappal a támogatási kérelem benyújtása előtt bejegyeztek.

 A támogatható tevékenységek, belső arányok:

• Új eszközök, gépek beszerzése és a kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how:

 •  technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000Ft értékű eszközök bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az 1 eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint a betanítás költségét is.
 • az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége minimum nettó 200.000 Ft értékben.

 

• Egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű új hardver beszerzése
• Új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem, napkollektor) beszerzése, továbbá a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák (eszközök és kapcsolódó rendszerfejlesztés) fajlagos költsége.
• Infrastrukturális beruházások költsége (pl. épületgépészeti gépek, ipari kapuk, őrző-védő elektronikai rendszer).
• Ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és a kivitelezőnek fizetett munkadíj.

A megújuló energiaforrást hasznosító technológiák maximális mértéke a költségvetés 50%-a. Az utolsó két pont együttesen vett maximális mértéke a költségvetés 70%-a.

Napelem

MOST VÁLLALKOZÁSA JÖVŐJÉBE FEKTETHET!

Eredményesség mérés:

Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT) az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT).

A projekt fizikai befejezését követő első lezárt üzleti év képezi az eredményesség mérés alapját. Ezen év végén kerül sor a mérésre.

A szempontok az alábbiak:
Max. 140 pont szerezhető, melyből 100 pont az 1. feltétel. 20 pont a 2. feltétel.
20 pont a 3. feltétel.

1. bruttó hozzáadott érték növekedése: 20% felett jár maximális pontszám.

Projektzárás üzleti évét követő üzleti évben mért bruttó hozzáadott értékének (értékesítés nettó árbevétel + aktivált saját teljesítmény –anyagjellegű ráfordítás) a bázisévben (a benyújtást megelőző utolsó lezárt üzleti évben) mért bruttó hozzáadott értékhez képesti növekedése az iparági országos bruttó hozzáadott érték (KSH) növekedéséhez viszonyítva..

2. A visszamérés időpontjáig legfeljebb 3 alkalommal történik támogatási szerződésmódosítás, ill. legfeljebb 5 alkalommal kerül benyújtásra változás bejelentés a támogatási szerződésre vonatkozóan.

3. Egy teljesítése elegendő az alábbiakból a maximális pontszámhoz:

o Részt venni legalább három különböző, a Modern Mintaüzem Program keretében regisztrált mintaüzem-látogatáson.
o Mintaüzemként részt venni a Modern Mintaüzem Program megvalósításában és legalább 30 db vállalkozót fogadni látogatóként.
o Az IFKA Nonprofit Kft. által validált zöldítési tervet beszerezni.
o Az Evolúció -Megújuló Vállalkozások Program keretében készített cégátadási tervvel rendelkezni.
o Igénybe venni az Országos Vállalkozói Mentorprogram valamely szolgáltatását.

KÉRJEN VISSZAHÍVÁST!